Laubzega jako jeden z polecanych rozwiązań krojenia tafli

Za podstawowe akcesorium do wycinania sklejek z drewna przyjmuje się laubzegę. Ale laubzegę nie tylko można wykorzystywać do wycinania płyt drewnianych, lecz także z sprężystego aluminium oraz tworzywa. Z asystą laubzegi można wycinać proste pasy rozkrojenia, a również linię rozdwojenia o nieregularnym wyglądzie na dowód w postaci załamań czy także łamańców. Przy pomocy nadmienionego narzędzia przypuszczalnie można naciąć też w kształcie elipsy, czworokątne i nieregularne szpary.

Z gwarancją przypuszczalnie można powiedzieć, że laubzega jest niesamowitym aparatem nie jedynie do wycinania sklejek, lecz przede wszystkim jest nieodzownym narzędziem w wszelakim warsztacie hobbysty. Jest kilka reguł w czasie cięcia tafli za pomocą laubzegi. Kluczowa reguła tyczy się prawidłowego ustawienia wyrzynarki. W powiązaniu z tym, w trakcie cięcia podłużna płoza laubzegi powinna być przyciśnięta do obcinanej sklejki. Ważne jest, aby w trakcie obcinania sklejki, wyrzynarka nie doścignęła w dowolne drgania, gdyż może to przyczynić się i spowodować odłamanie brzeszczotu. Jeżeli będziemy próbowali ciąć płyty dość stwardniałe, wówczas należy ustawić na laubzedze jak najmniejszy przebieg, tylko z niezawysoką szybkością posuwu ostrza prawdopodobnie można uciąć wymarzony zarys.

Natomiast im surowiec jest miększy, tym nurt musi być wyższy. Kierując wyrzynarkę, nie winno się popędzać bardziej starać się stopniowo kroić płytę w jednakowej rytmiczności. Przy fachowym cięciu tafli z pełnego drewna radzi się używać cyrkiel.